Náš prísľub zákazníkom

Sústredíme sa na potreby vášho podnikania, udržateľnejšie obalové riešenia, pomáhame vám zvýšiť predaj, znížiť náklady a eliminovať riziká.

Náš jedinečný spôsob práce spočíva v spolupráci našich vysoko kvalifikovaných zamestnancov s každým zákazníkom,  spoločne vyvíjame obaly, ktoré dosahujú naozajstné výsledky – zvyšujú predaj, znižujú náklady a zabezpečia udržateľnú prevádzku. Obvykle to znamená:

  • spoznať, ako obaly podporujú marketing a ako oslovujú zákazníkov
  • chrániť výrobky a minimalizovať odpady a straty
  • optimalizovať využitie priestoru počas balenia, skladovania a distribúcie
  • reagovať na zmeny a myslieť do budúcna
  • zvládnuť recykláciu.

Či už s vami spolupracujeme len v jednej časti vášho dodávateľského reťazca alebo na všetkých jeho stupňoch, výsledky sa prejavujú zakaždým, keď sa váš výrobok zabalí - to nazývame Supply Cycle Thinking.

Aby ste mohli vyťažiť čo najviac z obalov z vlnitej lepenky, môžete si vybrať z celej rady našich materiálov, odborných znalostí v oblasti dizajnu a tlačiarenských techník podporovaných našim neustálym inovatívnym programom. A spolu s "know-how" a výrobou obalov vo viac ako 30 krajinách po celej Európe vám vieme pomôcť, kdekoľvek pôsobíte.

Naši PACKAGING STRATEGISTs vám pomôžu dosiahnúť výsledky.

Obaly, ktoré vám pomôžu zvýšiť predaj
Zvýšiť predaj

OBALY, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZVÝŠIŤ PREDAJ

Obaly, ktoré vám pomôžu zvýšiť predaj

Balenie môže znamenať obrovský rozdiel v posilnení nákupných preferencií a vernosti značke. Či už ide o to, aby vyniklo na regáloch supermarketov alebo prinieslo nezabudnuteľný zážitok z rozbaľovania, pomôžeme vám zvýšiť predaj.

Pre odlíšenie výrobkov a úspešný predaj je dôležitý dizajn a farba obalu. Naše rozsiahle investície do softvéru a tzv. color management-u podporujú povedomie o značke a konzistentnosť,-  v rôznych formách propagácie a rôznymi predajnými kanálmi, a zabezpečia, aby online zážitok stelesňoval hodnoty značky. To je pre našich zákazníkov veľmi dôležité, spolu s vynaliezavými POS stojanmi pre komunikáciu značky a úspešné uvádzanie noviniek.

Ale to nie je všetko. 

Obal vie dosiahnuť oveľa viac, od umožnenia nárastu v rýchlo sa rozvíjajúcich predajných kanáloch, až po zvládnutie rýchlych zmien v tradičných maloobchodných formátoch a posilnenie dostupnosti v predajniach.

Všetky spoločnosti potrebujú predávať. Znamená to ich prežitie.  Dlhodobo pomáhame zákazníkom uspieť, a to vďaka prudkému nárastu predaja, úspešnému uvádzaniu výrobkov na trh, vynikajúcej propagácii, hľadaní nových predajných kanálov a ponúkame ešte oveľa viac.

Ak vás zaujíma, ako vám môžeme pomôcť zvýšiť predaj, kontaktujte nás alebo si prečítajte viac o zákazníkoch, ktorým sme už pomohli.

Prostredníctvom inovatívnych obalov vám pomôžeme znížiť vaše náklady
Znížiť náklady

PROSTREDNÍCTVOM INOVATÍVNYCH OBALOV VÁM POMÔŽEME ZNÍŽIŤ VAŠE NÁKLADY

Obaly, ktoré znížia vaše náklady

Každý deň pomáhame našim zákazníkom eliminovať zbytočné náklady. To je sila obalov, dokážu posilniť efektivitu v každej fáze dodávateľského reťazca.

Či už navrhujeme obaly so zameraním na produktivitu baliacej linky, na ochranu výrobkov pred poškodením alebo na čo najlepšie využitie priestoru, zaobchádzame s peniazmi našich zákazníkov ako s našimi vlastnými.

V skutočnosti môže vlastníctvo priestoru ponúknuť mimoriadnu príležitosť.  Zakaždým, keď sa obaly optimalizujú na paletové zaťaženie a distribúciu, zníži sa potreba skladovania, manipulácie aj počet jázd potrebných na dodanie tovaru.

Ale tu sa príbeh nekončí. 

Napríklad naše živé premýšľanie o obaloch umožňuje FMCG, B2B a priemyselným zákazníkom vysporiadať sa s nevídanou zmenou požiadaviek dodávateľského reťazca, a to za správnu cenu.

Zároveň sa zaoberáme základnými prvkami spoľahlivých obalov a partnerstvom v dodávkach obalového materiálu, ktoré sú tak zásadné pre úspešné obchodné vzťahy.    

Priebežnými investíciami do dizajnérov, inžinierov, špecialistov a správnych technológií sa usilujeme o stále väčšiu efektivitu dodávateľského reťazca pre našich zákazníkov.  Naši Packaging Strategists tomu hovoria Supply Cycle Thinking, pretože výsledky sú dosahované znovu a znovu, zakaždým, keď sa váš produkt zabalí.

Ak vás zaujíma, ako vám môžeme pomôcť znížiť náklady pomocou inovatívnych obalov, kontaktujte nás alebo si prečítajte viac o zákazníkoch, ktorým sme už pomohli.

Prostredníctvom správnych obalov vám pomôžeme eliminovať obchodné riziká
Minimalizovať riziká

PROSTREDNÍCTVOM SPRÁVNYCH OBALOV VÁM POMÔŽEME ELIMINOVAŤ OBCHODNÉ RIZIKÁ

Obaly, ktoré vám pomôžu eliminovať obchodné riziká

V rýchlo sa meniacom svete sa naši zákazníci snažia eliminovať riziká, pripraviť sa na budúce výzvy a využívať zdroje rozumne. Na správnom obale veľmi záleží, pretože chráni vaše podnikanie, zaisťuje dodržiavanie predpisov a udržateľné obchodné praktiky.

V spolupráci s našimi zákazníkmi skúmame zmeny, ktoré ich ovplyvňujú, či už sú to dodávateľské reťazce, predajné kanály, maloobchodné alebo online formáty alebo požiadavky ich zákazníkov. Navrhnutím obalu, ktorý odráža tieto zmeny, pomáhame zákazníkom chrániť predaj a podporovať budúci rozvoj. 

Každý deň pomáhame zákazníkom riešiť riziká v celom dodávateľskom reťazci.  Správny obal zabraňuje plytvaniu a strate predaja, prispieva k zdravým pracovným postupom a zaisťuje splnenie požiadaviek pre styk s potravinami alebo iných právnych predpisov.

Udržateľné postupy a čo najlepšie využitie zdrojov podporujú každé podnikanie. Zákazníkov teraz zaujíma balenie oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Udržateľné balenie môže prospieť reputácii značky rovnako ako samotná kvalita zabaleného produktu.

Obaly môžu mať veľký prínos - napríklad zakaždým, keď sa optimalizujú na paletové zaťaženie a distribúciu, zníži sa potreba skladovania, manipulácie a počet jázd potrebných na dodanie tovaru.

A čo viac, obaly z vlnitej lepenky sú recyklovateľné a divízia Recycling spoločnosti DS Smith je medzinárodná jednotka na trhu. Môžete si byť istí, že naše suroviny sú zo zodpovedných zdrojov a že navrhujeme obaly pre optimálnu spoľahlivosť bez prebytočného materiálu

Ponúkame praktické poradenstvo bez ohľadu na to, kde v Európe sídlite.  Ak vás zaujíma, ako eliminovať riziká pomocou obalov, kontaktujte nás alebo si prečítajte viac o zákazníkoch, ktorým sme už pomohli.

Prostredníctvom udržateľných obalov vám pomôžeme pripraviť sa na cirkulárne hospodárstvo
Pripraviť sa na cirkulárne hospodárstvo

PROSTREDNÍCTVOM UDRŽATEĽNÝCH OBALOV VÁM POMÔŽEME PRIPRAVIŤ SA NA CIRKULÁRNE HOSPODÁRSTVO

Obaly, ktoré vás vedú smerom k cirkulárnemu hospodárstvu

Udržateľnosť má čoraz väčší vplyv na nákupné rozhodovanie spotrebiteľov. Súčasne rastú očakávania, aby spoločnosti znížili dopad svojej činnosti na prírodu a pritom mali pozitívny vplyv na ľudí a planétu.

Zákazníci stanovujú ambicióznejšie ciele v oblasti udržateľnosti a snažia sa integrovať zásady cirkulárneho hospodárstva do svojich dodávateľských reťazcov

S využitím našich odborných znalostí, produktov a služieb vám pomôžeme vyriešiť výzvy týkajúce sa cirkulárneho hospodárstva, ktoré súvisia s balením.

Použitím našich Circular Design princípov v procese navrhovania obalov vytvárame obalové riešenia, ktoré vám pomôžu dosiahnuť vaše ambicióznejšie ciele v oblasti udržateľnosti a pripravia vás aj na cirkulárne hospodárstvo.

A teraz môžete merať aj výkonnosť cirkulárnosti.

Naša metóda Circular Design Metrics vám umožňuje pozrieť sa na výkonnosť každého obalového riešenia v oblasti cirkulárnosti, pričom porovnáva vplyv rozhodnutí o dizajne obalu so zvýšením cirkulárnej výkonnosti.

Pomôžeme vám s našimi cirkulárnymi obalovými riešeniami, ktoré sa zameriavajú na päť oblastí:

  • Recyklovateľnosť: 100%-ne recyklovateľné obalové riešenia na báze vlákien
  • Optimalizácia vlákien: optimalizácia všetkých vlákien pre všetky dodávateľské reťazce
  • Výmena plastov: dizajnové riešenia so zameraním na výmenu problémových plastov
  • Opätovné použitie: rozširovanie možností opätovného použitia vďaka novým dizajnom a inováciám
  • Closed loop: Vývoj riešení v uzavretej slučke

Kontaktujte nás, ak by ste sa chceli dozvedieť viac o našich princípoch Circular Design, metóde Circular Design Metrics a o tom, ako sa pripraviť s našimi obalovými riešeniami na cirkulárne hospodárstvo.

---

Kontaktujte nás!

Ak by ste chceli zistiť, ako vám vieme pomôcť zvýšiť predaj alebo znížiť náklady prostredníctvom inovatívnych obalov, ako vedia správne obaly eliminovať vaše podnikateľské riziká alebo ak vás zaujíma, ako vám pomôžu naše udržateľnejšie obalové riešenia, napíšte nám!