DS Smith's sustainability principles and approach to corporate responsibility

Trvalo udržateľný rozvoj

DS Smith sa zaviazala k zodpovednému a trvalo udržateľnému spôsobu podnikania, ktorý je základom našej firemnej zodpovednosti.

Spoločenská zodpovednosť

Zameriavame sa na:

  • Ochranu zdravia a bezpečnosť
  • Životné prostredie
  • Našich zamestnancov
  • Naše spoločenstvo

Spoločnosť DS Smith ako súčasť bežnej prevádzkovej praxe, pravidelne prehodnocuje materiály týkajúce sa spoločenskej zodpovednosti. Tento proces zabezpečuje, že máme k dispozícii účinné politiky a systémy na riadenie známych rizík.

Zodpovednosť súvisiaca s udržateľnosťou

Náš obchodný model je postavený na zodpovednosti – všetkému vyhovieme tak, že poskytujeme najmodernejšie, na mieru šité obaly, ktoré sú plne recyklovateľné. Naše plastové výrobky, akým je napríklad Bag-in-Box, použitím alternatívnych materiálov zabezpečujú riešenie, ktoré výrazne šetrí  životné prostredie.

Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution