Spoločnosť DS Smith získala platinové hodnotenie od EcoVadis za udržateľnosť, dostala sa tak medzi 1% najlepšie hodnotených svetových firiem

V najnovšom hodnotení udržateľnosti spoločnosti EcoVadis sme získali platinové hodnotenie, čím sme sa zaradili medzi 1% najlepšie hodnotených spoločností firmou EcoVadis na celom svete.

Je pozoruhodné, že sme dosiahli 90% za náš výkon v oblasti trvalo udržateľného obstarávania, ocenili náš program Supplier Engagement (zapojenie dodávateľov) a našu certifikáciu spracovateľského reťazca FSC, získali sme 80% v oblasti otázok životného prostredia, pochválili naše „výnimočné“ podávanie správ o environmentálnych problémoch.

Čo sa týka nášho odvetvia, dostali sme sa medzi najlepšie hodnotené 2%.

ecovadis-platinum-badge.png

Medzi naše najsilnejšie stránky patrí naše úsilie o uzavretie cyklu prostredníctvom lepšieho navrhovania a ochrany prírodných zdrojov ako súčasti našej stratégie udržateľnosti Now and Next (hodnotená spoločnosťou EcoVadis ako „systematické používanie ľahších materiálov na úsporu papiera“), náš záväzok obstarávať 100%-ne recyklovaný papier alebo papier s certifikátom spotrebiteľského reťazca, náš záväzok aby 100% pobočiek, kde sa to vyžaduje, dodržiavalo certifikáciu ISO 50001, pre systémy energetického manažmentu a aby boli obaly navrhované tak, aby sa dali ľahko rozobrať a recyklovať.

Je to dôležité pre našich zákazníkov, z ktorých mnohí dôsledne sledujú naše hodnotenie EcoVadis, ukazuje to, že sme lídrom v udržateľnosti a umožňujeme prechod na cirkulárne hospodárstvo.

Wouter van Tol, predseda pre komunitné záležitosti a udržateľnosť v spoločnosti DS Smith

Sme radi, že sme zlepšili naše hodnotenie EcoVadis. Je to dôležité hodnotenie pre našich zákazníkov, ktorí používajú platformu EcoVadis na posúdenie našej výkonnosti ako dodávateľa trvalo udržateľných obalových riešení. Sme kľúčovou súčasťou ich dodávateľského reťazca obalov, preto sa chcú naši zákazníci uistiť, že ich podporíme v dosahovaní ich vlastných cieľov v oblasti trvalo udržateľného balenia tým, že znížime dopad výrobkov na životné prostredie, ktoré nakupujú od nás a pomocou našej stratégie udržateľnosti Now and Next dosiahnu silné výsledky v oblasti ESG (údaje o environmentálnom, sociálnom a podnikovom riadení).

— Wouter van Tol, predseda pre komunitné záležitosti a udržateľnosť v spoločnosti DS Smith

Spoločnosť EcoVadis sa stala najväčším a najdôveryhodnejším poskytovateľom hodnotení udržateľnosti na svete a vytvorila globálnu sieť viac ako 75 000 hodnotených spoločností. Spoločnosti kooperujú s EcoVadis, aby spolupracovali na udržateľnosti použitím spoločnej platformy, univerzálneho prehľadu výsledkov, referenčných hodnôt a nástrojov na zlepšenie výkonnosti.

EcoVadis stojí vedľa ďalších uznávaných ESG hodnotení, s ktorými sa proaktívne zaoberáme a z ktorých sa učíme, aby sme neustále zlepšovali našu výkonnosť v témach ESG, vrátane životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného obstarávania.

Oliver Bradley, manažér podávania správ o udržateľnosti v spoločnosti DS Smith

EcoVadis stojí vedľa našich ďalších prioritných hodnotení ESG, s ktorými spolupracujeme, aby nezávisle vyhodnotili našu výkonnosť a ubezpečili zákazníkov, investorov a ďalších partnerov, že v rámci nášho podnikania prinášame silné výsledky v oblasti ESG a udržateľnosti. Vždy je čo zlepšovať a vážime si príležitosť nechať si vyhodnotiť svoju výkonnosť, ktorá je odrazom našich plánov do budúcnosti.

— Oliver Bradley, manažér podávania správ o udržateľnosti v spoločnosti DS Smith