Uhlíková neutralita do roku 2050

Dňa 9.6.2021 sme oznámili sériu ambicióznych klimatických cieľov. Sem patrí vedecky podložený cieľ znížiť do roku 2030 emisie CO2 pripadajúce na tonu výrobkov v porovnaní s hodnotami z roku 2019 o 40% a tiež záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu* do roku 2050.

Tieto ciele budú schválené iniciatívou Science Based Target**, keďže sú v súlade s cieľmi Parížskej dohody. Aby sme zdôraznili naše ambície a odhodlanie, tiež oznamujeme, že sa zapojíme do globálnej kampane OSN „Race to zero“.

Andrew Griffith, poslanec, bývalý obchodný poradca predsedu vlády a súčasný Business Champion vo Veľkej Británii pre uhlíkovú neutralitu

„Som veľmi rád, že sa DS Smith pridalo ku kampani OSN s názvom “Race to Zero“. Je skvelé vidieť spoločnosť s ambicióznym cieľom do roku 2030 a so záväzkom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. DS Smith dosahuje obrovský pokrok oproti svojím predchádzajúcim cieľom v oblasti znižovania emisií uhlíka a rieši výzvy súvisiace s dekarbonizáciou obalového a papierenského priemyslu. Podnikanie hrá kľúčovú úlohu pri prechode Spojeného kráľovstva na nízkouhlíkové hospodárstvo, viac ako 40 členov indexu FTSE 100 sa prihlásilo ku kampani OSN „Race to Zero“. Dúfam, že toto oznámenie inšpiruje aj ďalšie spoločnosti v tomto sektore.“

— Andrew Griffith, poslanec, bývalý obchodný poradca predsedu vlády a súčasný Business Champion vo Veľkej Británii pre uhlíkovú neutralitu

V roku 2017 DS Smith oznámilo svoj cieľ znížiť do roku 2030 emisie uhlíka pripadajúce na tonu výrobkov oproti východiskovým hodnotám z roku 2015 o 30%. V rámci koordinovaného úsilia vo viac ako 250 lokalitách po celom svete dosiahla spoločnosť 23%-né zníženie do konca roku 2020, čím predbehla svoje plány.

Všeobecne sa uznáva, že ťažká výroba je jedným z najnáročnejších odvetví na dekarbonizáciu. No zaviazali sme sa, že k dekarbonizácii prispejeme našou snahou o dosiahnutie uhlíkovej neutrality, s jasným plánom a harmonogramom. Vyrábame udržateľné obaly na báze vlákien, ktoré sú plne recyklovateľné, a veríme, že vďaka pozícii lídra v cirkulárnom hospodárstve a klimatickým opatreniam máme jedinečnú pozíciu na to, aby sme mali skutočný vplyv na zníženie nárastu globálnych teplôt.

Miles Roberts, generálny riaditeľ spoločnosti DS Smith

„V rámci nášho dlhodobého zamerania na udržateľnosť sme už dosiahli pokrok v znižovaní emisií uhlíka, ale vieme, že musíme spraviť oveľa viac. A práve preto dnes nestanovujeme ambiciózne klimatické ciele len pre nás, ale posilňujeme náš záväzok poskytovať cirkulárnejšie riešenia pre našich zákazníkov a širšiu spoločnosť. Som nesmierne hrdý na všetkých našich ľudí, vďaka ktorým to môžeme uskutočňovať.“

— Miles Roberts, generálny riaditeľ spoločnosti DS Smith

Ako sme to dosiahli?

web-image-1000x300px-CHP.jpg

Investovaním do inovatívnych technológií; čo zahŕňa riešenia na získanie energie z odpadu, najmodernejšie zariadenia na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie:

 • Výroba energie z pary v papierni Kemsley vo Veľkej Británii susedným zariadením na výrobu energie z odpadu Wheelabrator, ročne sa eliminuje 8 tisíc ton uhlíka. Prečítajte si viac tu.
 • Implementácia novej generácie technológií dodávateľského reťazca na presné sledovanie pohybu vozidla a meranie emisií CO2. Viac informácií sa dozviete tu.

web-image-1000x300px-led.jpg

Modernizáciou zariadení od nových kotlov až po LED osvetlenia:

 • Inštalácia novej plynovej turbíny s aeroderiváciami v našej papierni v meste Lucca v Taliansku, čím sa ročne eliminuje cca 4 tisíc ton uhlíka. Viac informácií sa dozviete tu.
 • Inštalácia novej suchej linky na biomasu v papierni Viana v Portugalsku, čím sa ročne ušetrí 3,1 tisíc ton uhlíka.
 • Zavedenie LED osvetlenia v našich lokalitách, čím sa ročne ušetrí približne 14 tisíc ton CO2.

web-image-1000x300px-transport.jpg

Zvýšením miery používania obnoviteľných zdrojov energie, ako sú bioplyny a biomasy:

 • Prechod na zelenú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov, ako sú slnečná, veterná a geotermálna energia, bioplyn, biomasa a vodná elektráreň v Chorvátsku. Ročne sa tak ušetrí približne 27 tisíc ton emisií uhlíka. Tu sa dozviete viac.
 • Výmena pohonu vozidiel z nafty na LNG (skvapalnený zemný plyn) na transport našich produktov po celej Európe. Prečítajte si viac tu.
 • Premena pary z našich papierní na teplo na vykurovanie našich kancelárií, výmena fosílnych palív a znižovanie emisií uhlíka o 50 ton CO2 ročne. Viac informácií sa dozviete tu.

web-image-1000x300px-greenhouse.jpg

Zefektívnením spotreby energie, aby sme znížili emisie skleníkových plynov:

 • Partnerstvo so spoločnosťou World Kinect Energy Services na zefektívnenie spotreby energie v našich závodoch pre divízie Recycling, Paper aj Packaging v 26 krajinách Európy. Prečítajte si viac tu.
 • Využitie najmodernejšieho kotla, ktorý používa odpad z menej kvalitného dreva na výrobu energie pre náš baliaci závod vo švédskom Värnamo, čím sa ušetrí cca 2,2 tisíc ton CO2.
 • Výroba elektrickej energie zo zariadení na výrobu kombinovaného tepla a energie v baliacich závodoch Blunham a Fordham vo Veľkej Británii, ktoré tiež využívajú odpadové teplo pre tento proces a zvyšuje sa tak celková účinnosť.
 • Udržiavanie certifikácie ISO 50001 na 100%-nej úrovni v našich prevádzkach a podpora energetickej účinnosti.
-	Andrew Morlet, výkonný riaditeľ nadácie Ellen MacArthur Foundation, strategický partner spoločnosti DS Smith

„Tešíme sa na to, ako pomôže naše strategické partnerstvo so spoločnosťou DS Smith zrýchliť ich pokrok k dosiahnutiu dnes oznámených cieľov v klimatickej oblasti, súčasne so záväzkami týkajúcimi sa cirkulárneho hospodárstva. Prechod na obnoviteľné zdroje energie môže znížiť emisie skleníkových plynov iba o 55%, zatiaľ čo zvyšných 45% emisií pochádza z toho, ako vyrábame a používame výrobky – takže k tomu, aby sme mohli riešiť klimatické zmeny a ďalšie globálne výzvy, je nevyhnutné prejsť na cirkulárne hospodárstvo.“

— - Andrew Morlet, výkonný riaditeľ nadácie Ellen MacArthur Foundation, strategický partner spoločnosti DS Smith

Okrem záväzkov v klimatickej oblasti spoločnosť DS Smith nedávno oznámila, že investuje balík v hodnote 100 miliónov libier do výskumu, vývoja a inovácií, ktoré majú urýchliť úsilie spoločnosti v oblasti cirkulárneho hospodárstva. Nová investícia podporuje stratégiu udržateľnosti spoločnosti DS Smith, stratégiu „Now and Next“ (Pre dnešok. A pre budúcnosť.). Cieľom tejto stratégie je vyrábať 100%-ne recyklovateľné alebo opakovane použiteľné obaly do roku 2023 a znížiť počet problémových plastov v supermarketoch o jednu miliardu kusov do roku 2025.

*Uhlíková neutralita znamená rovnováhu medzi množstvom vyprodukovaného a minutého skleníkového plynu z atmosféry.

**Iniciatíva Science Based Targets zapája a podporuje spoločnosti pri určovaní toho, o koľko a ako rýchlo potrebujú znížiť svoje emisie skleníkových plynov.