sustainability-report-press-release.jpg

Spoločnosť DS Smith bude do roku 2025 vyrábať iba opakovane použiteľné alebo recyklovateľné obaly

Spoločnosť DS Smith publikuje ročnú správu o trvalej udržateľnosti – jeho súčasťou je aj určenie deviatich ambicióznych cieľov v rámci divízií obalov, plastov, recyklácie a papiera.

Spoločnosť DS Smith, ktorá je vedúcim poskytovateľom na mieru šitých obalových riešení, sa zaviazala, že do roku 2025 podiel vyrábaných,  opakovane použiteľných alebo recyklovateľných obalov bude  predstavovať 100 %  a do roku 2020 bude používať 100 % recyklovateľného a cerfitikovaného papiera, s čím výrazne prispeje k ochrane životného prostredia. V správe o trvalej udržateľnosti za rok 2018,  publikované dnes, prijala spoločnosť DS Smith  deväť nových záväzkov z oblasti udržateľnosti po tom, ako splnila  svoje  ciele z oblasti energií, vody a generovania odpadu. Okrem nových záväzkov týkajúcich sa obalov zahŕňajú jej nové ciele nasledujúce oblasti:

  • Spolupráca výhradne s dodávateľmi, ktorý dodržiavajú  štandardy udržateľnosti
  • Obmedzenie emisií CO2 od 30%  na tonu generovanej produkcie do roku 2030 (v porovnaní  s rokom 2015).

Spoločnosť v najbližšom období vypracuje rozsiahle akčné plány  na dosiahnutie nových cieľov, ktoré nájdete tu: www.dssmith.com/company/sustainability . Tieto ciele odrážajú záväzok spoločnosti DS Smith redefinovať obaly vzhľadom na neustále sa meniace spotrebiteľské návyky a očakávania.

Správa hovorí o tom, že 71 %  stanovených cieľov a záväzkov bolo dosiahnutých alebo sa plní a niektoré z nich boli integrované do deviatich nových cieľov a  akčných plánov. Kľúčové oblasti, v ktorých DS Smith  zaznamenala najväčšie úspechy  sú nasledovné:

  • 95 % podiel certifikácie FSC® vo všetkých lokalitách v rámci divízií obalov a papiera
  • Dosiahnutie vynikajúceho skóre EcoVadis
  • Kontinuálne budovanie siete „PackRight and Impact centier", v ktorých, obaloví stratégovia DS Smith spolu so zákazníkmi vytvárajú optimálne obalové riešenia s prihliadnutím na logistické procesy a trvalú udržateľnosť.

Miles Roberts, výkonný riaditeľ skupiny spoločnosti DS Smith, k samotnej správe uvádza:

Inovatívne a múdre obalové riešenia zohrávajú  kľúčovú úlohu vzhľadom na množstvo  globálnych výziev a trvalú udržateľnosť. Naším cieľom je efektívné využívanie zdrojov, napomáhanie optimalizácie logistických procesov u našich zákaznikov.

Neustále komunikujeme a hľadáme tie najoptimálnejšie obalové riešenia v spolupráci s vládnymi orgánmi, miestnymi úradmi,  maloobchodníkmi,  zákazníkmi ako aj so spracovateľmi a spotrebiteľmi.“

Emma Ciechan, citát

Svet sa mení. S prihliadnutím na nárast objemu elektronického obchodu (e-commerce) veľké a obľúbené značky a obalové riešenia (priame, sekundárne a terciárne) neboli nikdy užšie prepojené, ako teraz.  Elektronický obchod mení tvár logistiky. Obalové riešenia musia reflektovať na  neustále sa meniace a vyvíjajúce požiadavky na sklad a distribúciu výrobkov.