job at ds smith

Kariéra

Snažíme sa nielen prilákať, ale aj udržať talentovaných a ambicióznych profesionálov balenia, ktorí sa snažia uľahčiť prácu našich zákazníkov.

Po celom svete sa pýšime  viac než 22 000 pracovníkmi, nadšenými balením. Našim cieľom je, aby  naši zamestnanci cítili, ako vysoko si ich vážime a chceli by sme spoločne definovať ciele našej spoločnosti, ktoré spolu  dosiahneme. Zastávame dôležitosť našej internej kultúry, ktorá sa zameriava na usilovnosť a zodpovednosť. 

Doporučujeme zamestnancom, aby uplatňovali našich päť hlavných hodnôt:  starostlivosť,  náročnosť, spoľahlivosť, vnímavosť a  vytrvalosť. Tieto základné hodnoty odrážajú nielen spôsob akým sa rozhodujeme, ale vyjadrujú aj politiku a praktiky  našej spoločnosti. Umožňuje nám to úspešne dosiahnuť strategické ciele a vyhovieť potrebám všetkých zúčastnených strán.