corrugatedpallets-kaypal.jpg

Papierové palety

Naše papierové palety, navrhnuté pre mnoho aplikácií, poskytujú čistejšiu, ekologickejšiu, nákladovo efektívnu a ľahšiu alternatívu pre drevené a plastové palety.

Naša lepenková paleta KAYPAL® je ekonomická, ekologická a ergonomická a vyhovuje vašim potrebám v zmysle optimalizácie dodávkového cyklu a rešpektovania životného prostredia. Vyvinuli sme širokú škálu paliet, špeciálne prispôsobenú pre vývoz, vykonávanie, základne miest predaja a priemyselné použitie.

Disponujeme kompletnou kontrolou nad výrobným procesom, od výroby vlnitej lepenky až po montáž paliet, čo nám zaručuje vyššiu kvalitu produktov a väčšiu reakčnosť.

Je dokázané, že s vlnitou paletou sa ľahko zaobchádza, je 100 % recyklovateľná a tiež poskytuje ideálnu príležitosť pre značku.

Ďalšie výhody zahŕňajú:

  • Čo sa týka kontaminácie, ideálne pre potravinársky a farmaceutický priemysel
  • Berie do úvahy leteckú nákladnú dopravu, pretože váha je kritická nákladová položka
  • Ideálne pre vývoz, pri ktorom sa aplikujú na drevo obmedzenia
  • Dopravníky najmä vtedy, keď je paleta súčasťou výrobnej linky
  • Použité palety je možné predať ako zbytkový papier
  • Prekladanie – kvôli zníženiu hmotnosti, paliva a uhlíka pri delených zásielkach.