protective packaging for transport

Výstužové materiály

Navrhujeme, vyrábame a dodávame široké portfólio výstužových a ochranných obalových materiálov.

Výstužou sa rozumie mäkký alebo pružný materiál, ktorý poskytuje výplň, zachovanie tvaru, ochranu alebo komfort balenému výrobku.

Vyvíjame inovatívne produkty pre priemyselné a spotrebiteľské trhy. Široká škála penových výrobkov, akými sú napríklad extrudované peny, polymérové plasty alebo nasávaná kartonáž sú väčšinou integrované do iných obalov ako napr. plasty, vlnitá lepenka a drevo, aby sa zaistila dokonalá ochrana výrobku počas prevozu, skladovania a manipulácie.