floor standing display

Podlahové a voľne stojace stojany

Naše podlahové stojany sú navrhnuté tak, aby oživili miesta predaja a pomohli vám zvládnuť vaše propagačné kampane.

Podlahové stojany pozostávajú zo základne a zásobníka pre výrobky a sú dodávané predmontované alebo naplnené tovarom priamo na určené miesto. Pútač poskytuje dodatočnú komunikačnú plochu.

Naše výskumné centrá úzko spolupracujú s vašimi marketingovými oddeleniami na vývoji inovatívneho dizajnu a zaručujú maximálny účinok stojanov.

V závislosti od vašich potrieb dokážeme tiež integrovať lepenkovú paletu KAYPAL® a vytvoriť tak 100 %-ne recyklovateľné riešenie. Vieme tiež poskytnúť automatizovné stojany, ktoré sa dajú ľahko postaviť a ktoré váš marketingový tím rýchlo nainštaluje.

 floor display fresh products