• Corporate
  • Média
  • Novinky
  • Spoločnosť DS Smith získala platinové hodnotenie od EcoVadis za udržateľnosť, dostala sa tak medzi 1% najlepšie hodnotených svetových firiem

Spoločnosť DS Smith získala platinové hodnotenie od EcoVadis za udržateľnosť, dostala sa tak medzi 1% najlepšie hodnotených svetových firiem

V najnovšom hodnotení udržateľnosti spoločnosti EcoVadis sme získali platinové hodnotenie, čím sme sa zaradili medzi 1% najlepšie hodnotených spoločností firmou EcoVadis na celom svete.

Je pozoruhodné, že sme dosiahli 90% za náš výkon v oblasti trvalo udržateľného obstarávania, ocenili náš program Supplier Engagement (zapojenie dodávateľov) a našu certifikáciu spracovateľského reťazca FSC, získali sme 80% v oblasti otázok životného prostredia, pochválili naše „výnimočné“ podávanie správ o environmentálnych problémoch.

Čo sa týka nášho odvetvia, dostali sme sa medzi najlepšie hodnotené 2%.

ecovadis-platinum-badge.png

Medzi naše najsilnejšie stránky patrí naše úsilie o uzavretie cyklu prostredníctvom lepšieho navrhovania a ochrany prírodných zdrojov ako súčasti našej stratégie udržateľnosti Now and Next (hodnotená spoločnosťou EcoVadis ako „systematické používanie ľahších materiálov na úsporu papiera“), náš záväzok obstarávať 100%-ne recyklovaný papier alebo papier s certifikátom spotrebiteľského reťazca, náš záväzok aby 100% pobočiek, kde sa to vyžaduje, dodržiavalo certifikáciu ISO 50001, pre systémy energetického manažmentu a aby boli obaly navrhované tak, aby sa dali ľahko rozobrať a recyklovať.

Je to dôležité pre našich zákazníkov, z ktorých mnohí dôsledne sledujú naše hodnotenie EcoVadis, ukazuje to, že sme lídrom v udržateľnosti a umožňujeme prechod na cirkulárne hospodárstvo.

Spoločnosť EcoVadis sa stala najväčším a najdôveryhodnejším poskytovateľom hodnotení udržateľnosti na svete a vytvorila globálnu sieť viac ako 75 000 hodnotených spoločností. Spoločnosti kooperujú s EcoVadis, aby spolupracovali na udržateľnosti použitím spoločnej platformy, univerzálneho prehľadu výsledkov, referenčných hodnôt a nástrojov na zlepšenie výkonnosti.

EcoVadis stojí vedľa ďalších uznávaných ESG hodnotení, s ktorými sa proaktívne zaoberáme a z ktorých sa učíme, aby sme neustále zlepšovali našu výkonnosť v témach ESG, vrátane životného prostredia, pracovných a ľudských práv, etiky a udržateľného obstarávania.