• Corporate
  • Média
  • Novinky
  • Bude možné používať morské riasy ako alternatívny zdroj vlákien pre papier a obaly?

Bude možné používať morské riasy ako alternatívny zdroj vlákien pre papier a obaly?

V spoločnosti DS Smith skúmame, ako je možné vlákna morských rias využiť ako surovinu v papieroch a obalových výrobkoch pri rastúcom dopyte zákazníkov a spotrebiteľov po trvalo udržateľných produktoch.

seaweed.png

Spoločnosť DS Smith by mohla prvýkrát použiť morské riasy vo svojej baliacej sieti ako alternatívny zdroj vlákien pre drevo. Po počiatočných experimentoch spoločnosť taktiež skúma potenciál, v ktorom morské riasy môžu hrať dôležitú úlohu ako alternatíva k plastom, keďže pôsobia ako bariérový povlak, ktorý nahrádza obaly na báze ropy používané pri ochrane mnohých potravín.

S niekoľkými biotechnologickými spoločnosťami konzultujeme možnosti použitia vlákien z morských rias v rôznych obalových výrobkoch, ako sú kartónové škatule, papierové obaly a kartónové podnosy.

Vzhľadom na ich široké spektrum použitia, morské riasy používané vo výrobe expandujú na trhu. Odhaduje sa, že samotný európsky priemysel morských rias bude mať do roku 2030 hodnotu takmer 8 miliárd libier, čo prinesie približne 115 tisíc pracovných miest.1

Projekt morských rias je súčasťou nášho programu Circular Economy R&D (výskum a vývoj v oblasti cirkulárneho hospodárstva v hodnote 100 miliónov libier), ktorý bol vyhlásený začiatkom roka. Skúmajú sa aj iné inovatívne prírodné materiály, ako sú slama, konope, miscanthus a bavlna, tiež materiály z menej obvyklých zdrojov, ako je napríklad kvet sedmokrásky a poľnohospodársky odpad - kakaové škrupiny alebo bagasa (vláknina z buničiny), ktorá zostane po spracovaní cukrovej trstiny.

ds-smith-kemsley-paper-mill-testing-1.jpg

Cirkulárne hospodárstvo je základom našej stratégie udržateľnosti Now and Next, ktorá sa zameriava na uzatvorenie cyklu prostredníctvom lepšieho navrhovania, ochrany prírodných zdrojov, tým, že sa použije každé jedno vlákno, eliminácie odpadu a znečisťovania životného prostredia pomocou cirkulárnych riešení a taktiež pripravením ľudí na prechod k cirkulárnemu hospodárstvu. Do roku 2023 bude spoločnosť DS Smith vyrábať 100%-ne recyklovateľné a znovu použiteľné obaly. Cieľom spoločnosti je, aby do roku 2030 boli všetky naše obaly recyklované a znovu použité.

1. Seaweed for Europe: Hidden champion of the ocean report (October 2020)