Priekopnícka iniciatíva DS Smith poskytuje značkám novú metódu Circular Design Metrics, ktorá pomôže pri rozhodovaní o obaloch

Londýn 4. mája 2021: Spoločnosť DS Smith dnes oznamuje ďalší míľnik v plnení svojho záväzku, ktorým je byť lídrom na ceste k cirkulárnemu hospodárstvu. Trvalo udržateľný obalový gigant predstavil svoju metódu Circular Design Metrics, ktorá je prvou v tomto odbore a umožňuje zákazníkom hodnotiť cirkulárnosť ich obalov.

Priekopnícka iniciatíva poskytuje jedinečný pohľad na to, ako môže výber obalov spoločností znížiť ich vplyv na životné prostredie. Prostredníctvom procesu spoločného navrhovania budú môcť zákazníci porovnávať environmentálne vlastnosti rôznych riešení a vytvárať tak obaly, ktoré podporujú cirkulárne hospodárstvo.

Stefano Rossi, generálny riaditeľ spoločnosti DS Smith Packaging, uviedol: „Pre spoločnosti nikdy nebolo dôležitejšie manažovanie ich vplyvu na životné prostredie. Chceme značkám ukázať krásu cirkulárneho hospodárstva a vysvetliť, čo tento model znamená pri ich voľbe balenia. Naša nová metóda Circular Design Metrics významne zvýši environmentálnu výkonnosť obalov. Sme nadšení, že pomocou našich odborných znalostí vieme pomôcť veľkým i malým spoločnostiam stať sa pripravenými na cirkulárne hospodárstvo."

Metóda Circular Design Metrics je nový prelomový nástroj, ktorý umožňuje poznať a porovnávať výkonnosť obalového riešenia pomocou rôznych ukazovateľov, ako sú recyklovateľnosť, obnoviteľný obsah a optimalizácia dodávateľského reťazca. Metriky zahŕňajú osem ukazovateľov, ktoré poskytujú jasnú indikáciu výkonnosti cirkulárnosti a pomáhajú identifikovať oblasti s potenciálom na zlepšenie. Tento nástroj je prvý svojho druhu a je určený pre značky, ktoré chcú prostredníctvom svojich obalov dosiahnuť výkon aj v oblasti udržateľnosti.

Spoločnosť DS Smith uviedla na trh svoje princípy Circular Design pre obaly v spolupráci s Nadáciou Ellen MacArthur v roku 2020. Princípy boli vyvinuté, aby pomohli spoločnostiam eliminovať odpad a znečisťovanie životného prostredia, aby výrobky a materiály ostali vždy v obehu a aby pomohli regenerovať prírodné systémy. Teraz, o rok neskôr, spoločnosť vyškolila svojich 700 dizajnérov, aby v procese navrhovania obalových riešení používali Circular Design princípy. S pridaním novej metódy Circular design Metrics bude možné hodnotiť vplyv každého obalového rozhodnutia a pomôcť zákazníkom vytvoriť čo najcirkulárnejšie obalové riešenia. Spoločnosť DS Smith v priebehu nasledujúcich mesiacov zavedie nové metriky do procesu navrhovania obalov.

Joe Iles, vedúci oblasti Circular Design z Nadácie Ellen MacArthur, uviedol: „Navrhovanie má obrovský vplyv na to, ako sa produkty vrátane obalov vyrábajú, používajú a čo sa s nimi stane po použití. Metóda spoločnosti DS Smith, Circular Design Metrics, je kľúčovým míľnikom, ktorý pomáha pri dosahovaní zmien smerom k cirkulárnemu hospodárstvu. DS Smith ako strategický partner je schopné rýchlejšie uskutočňovať zmeny tým, že prostredníctvom svojej veľkej dizajnérskej komunity ovplyvňuje svojich zákazníkov, z ktorých mnohé sú svetové značky. Navyše, spoločnosť môže inšpirovať aj mnoho ďalších podnikateľov a dizajnérov po celom svete. “

Dnešné oznámenie stavia na trvalom záväzku spoločnosti udržateľnosť na prvé miesto, keďže spoločnosť pokračuje vo vývoji inovatívnych obalových riešení, ktoré zabezpečujú 100%-nú recyklovateľnosť alebo opätovné použitie, optimalizujú každé jedno vlákno a ponúkajú alternatívy pre problémové plasty.