Značky bez eco-friendly prístupu môžu zaostať v online obchode

Udržateľné obaly v online obchode sú pre podniky nevyhnutnosťou - nielen kvôli environmentálnym výhodám, ale aj kvôli spokojnosti náročnejších zákazníkov.

Kúpna sila spotrebiteľov sa čoraz viac sústreďuje na eco-friendly produkty, a aby boli spoločnosti naďalej konkurencieschopné mali by používať udržateľné balenie. Online obchod neustále rastie,  a najnovšie trendy poukazujú na nárast dopytu po plne recyklovateľné a udržateľnejšie formy balenia.

Explózia nakupovania online je nepopierateľná, 66% Európanov nakupovalo od počiatočného lockdownu (marec 2020) viac online, a 82% plánuje nakupovať po skončení lockdownu online naďalej. DS Smith zaznamenala v Európe za posledný rok obrovský nárast v dopyte po udržateľné obalové riešenia pri online nákupoch, a to: 35%-ný nárast v oblasti módy  a v elektronike,  a  51%-ný nárast v potravinách.

Aby firmy vedeli reagovať na túto príležitosť musia zohľadniť aj neustále sa meniace spotrebiteľské požiadavky. Takmer tretina Európanov prestalo nakupovať niektoré značky,  lebo nepoužívali udržateľné obalové riešenia. Skoro polovica Európanov (46%) chce používať namiesto plastových obalov viac kartónových alebo papierových obalov a 58% by preferovalo celkovo menej baliaceho materiálu.

 Stefano Rossi, generálny riaditeľ spoločnosti DS Smith Packaging uviedol: “Keďže sa dramaticky mení spôsob nášho nakupovania, je nevyhnutné, aby sme pri podporovaní našich nových návykov,  mysleli aj na dopad na životné prostredie. Je zrejmé, že firmy aj spotrebitelia sa čoraz viac zameriavajú na udržateľné alternatívy. Náš  tím expertov a dizajnérov vytvára také nové obalové riešenia, ktoré prinášajú aj environmentálne aj obchodné výhody, a to aj v oblastiach: módy, elektroniky a osobnej starostlivosti.„

Použitie plne recyklovateľného obalu, môže pomôcť značkám zvýšiť predaj a ich trhový podiel. S aktuálnym portfóliom viac ako 700 obalových riešení pre online obchod, DS Smith umožňuje ľahký výber pre firmy.  Spoločnosť práve predstavila svoje najnovšie obalové koncepty a riešenia pre online obchod s  oblečením, elektronikou a vínom.

Nový sortiment udržateľných obalov, je navrhnutý tak, aby zodpovedal špecifickým potrebám, podporoval pozitívne spotrebiteľské skúsenosti a efektívnu dodávku produktov. Obalové riešenie s papierovými ochrannými prvkami, nahradia tradičné plastové a  polyesterové výplňe, a umožnia bezpečné doručenie elektroniky až k dverám zákazníkov.

V našom sortimente nájdete aj šikovné obalové riešenie pre e-ehopy s módou a oblčením, ako sú znovuuzatvárateľné obaly, ktoré umožnia jednoduché vrátenie tovaru.

Aplikáciou Circular Design princípov,  DS Smith vyvíja recyklovateľné obalové riešenia, pomáha tak znižovať množstvo odpadu a jeho dopad na životné prostredie.