hands-with-a-plant.jpg

Zodpovedné získavanie zdrojov

V DS Smith sa zameriavame na poskytovanie udržateľnej hodnoty pre všetky zainteresované strany. Skutočne udržateľnú hodnotu nachádzame, keď dosahujeme rovnováhu medzi potrebami nášho podnikania, životného prostredia a našich zamestnancov.

Preto sme definovali náš globálny štandard dodávateľov, ktorý našim dodávateľom objasňuje naše všeobecné očakávania a požiadavky v oblasti etických obchodných praktík, sociálneho a environmentálneho manažmentu. Náš globálny štandard dodávateľov je založený na základnom kódexe ETI, ktorý je založený na dohovoroch Medzinárodnej organizácie práce (MOP).