DS Smith Paper Recycling

Рециклирање хартија

Нашата услуга за рециклирање хартија е така дизајнирана за да ја подобри вашата стапка на рециклирање, да покаже усогласеност, да ја отстрани сложеноста и да го пренасочи отпадот од депонијата.

Нашата навремена и сигурна услуга за собирање е конкурентна, често поевтина, и овозможува едно место за контакт за вашиот процес за отпад со што сте слободни да го водите својот бизнис.

Како најголема компанија за рециклирање хартија во Европа, која собира 5,4 милиони тони годишно, сигурни сме дека можеме да се справиме со која било количина хартија која ја фрлате.

Во врска со нашата услуга за рециклирање хартија:

  • DS Smith собира околу 5,4 милиони тони хартија годишно со што сме најголема компанија за рециклирање во Европа
  • Нашите 9 погони за рециклирање хартија се идеално сместени за да ги услужат бизнисите секаде во Обединетото Кралство
  • Нашата групација има 10 погони за хартија и затоа сме во можност да го претвориме вашиот целокупен отпад во корисни производи
  • Ние собираме слободен и балиран матријал и може да инсталираме каква било опрема за балирање што ви е потребна
  • Нашата проверка овозможува да демонстрирате усогласеност со регулативите и да ги задоволите ваште цели за одржливост

Хартијата што ја собираме претставува суровина за постапките на нашата групација за правење хартија која подоцна се претвора во материјал за нова амбалажа со што се постигнува процес на затворено рециклирање, и тоа во рок од 14 дена.

Ако сакате бесплатна и необврзувачка проверка, кликнете на врската подолу.