About DS Smith

За нас

Ние во DS Smith обезбедуваме интегрирани услуги за рециклирање и управување со отпадот, почнувајќи од едноставни решенија за рециклирање па сè до решенија за целосно рециклирање и управување со отпадот.

Ние сме најголемата компанија за рециклирање хартија и картон во Европа и водечки провајдер за целосно рециклирање и управување со отпад. За разлика од други провајдери, ние не инвестираме во депонијии, бидејќи нашата цел е вашите ресурси целосно да ги претвориме повторно во нешто корисно. Всушност, повеќе од 40 години ние го пренасочуваме отпадот од депониите директно на рециклирање со што им овозможуваме на бизнисите да се фокусираат на својата примарна дејност.