Циркуларниот свет

Никогаш досега немало поголем фокус врз одржливиот начин на живот, без разлика дали тоа се однесува на спречувањето отпад, повторната употреба на материјалите или повеќе рециклирање. Со цел општествата да станат поодржливи, да се зголеми стапката на рециклирање и да се промовира ефикасното искористување на ресурсите, во 2018 г. во Европа се донесоа новите закони, наречени Пакет за циркуларната економија. Еве зошто за сите е подобро да се рециклира повеќе.

Извори:

1. Europa

2. CEPI

3. Let's Recycle

4.  Europa

5. GOV.UK

6. Eunomia

7. ABAL