DS Smith иновации за е-трговија

Извештај за е-трговија

COVID-19, инфлацијата и променетиот пристап на крајните купувачи, влијаат на тоа како ги купуваме и пакуваме производите за е-трговија. Во нашиот извештај можете да дознате:

Top 10 трендови за е-трговија

  • Дознајте повеќе за потрошувачкото однесување, преференциите кон амбалажата, клучните фактори за повторно купување, потрошувачката на пластика, факти за одржливост и правила за пакување.

3 DS Smith иновации кои одговараат на трендовите на пазарот:

  • Обезбедување од кражба со помош на DS Smith Safe Sender амбалажата
  • Едноставно враќање на роба со DS Smith Tape Back амбалажата
  • Одговарање на потребите на купувачите со помалку материјал со DS Smith Corrugated Envelopes

Пополнете формуларот, преземете го извештајот и дознајте повеќе за: „10 факти кои не сте ги знаеле за е-трговијата и како DS Smith одговорно пристапува  со помош на иновативни пакувања.“!