Се што треба да знаете за амбалажа за овошје и зеленчук

Пополнете го образецот за да можете да го преземете нашиот извештај за иновативни амбалажни решенија за овошје и зеленчук.

Како и зашто се менува пазарот за овошје и зеленчук?
Во која насока се развива пазарот за овошје и зеленчук?
Како влијаат промените на производителите на овошје и зеленчук?
Како DS Smith може да ја подржи Вашата работа?

Popunite obrazac i preuzmite izveštaj