Ви благодариме на Вашата пријава. Вашиот извештај е спремен за преземање