Исполнување на потенцијалот на пакувањето

Исполнување на потенцијалот на пакувањето

Да се направат синџирите на снабдување поефикасни и поодржливи

Преземете го извештајот тука

Како DS Smith може да му помогне на Вашиот синџир на снабдување?

Нашето истражување покажува дека комплексноста и ранливоста на различните процеси се вообичаени прашања со кои се соочуваат сите бизниси и дека многу професионалци за набавка и синџири на снабдување се изолирани во нивните стратегии за пакување и се притиснати за краткорочно решавање на трошоците. Но, речиси сите испитаници сфаќаат дека во денешниот комплексен, поврзан свет, вашиот синџир на снабдување може да Ви даде конкурентна предност и да Ви помогне да се истакнете. Имаме глобално искуство и експертиза за да Ви помогнеме да успеете!

Размислуваме како Ваши купувачи

За подобро да го разбереме Вашиот синџир на снабдување и да направиме подобрувања што ќе направат вистинска разлика, усвојуваме начин на размислување насочен кон клиентите и го фокусираме нашето внимание на мапирање на вашиот синџир на снабдување, поставување дијагноза и имплементирање мерливи и профитабилни решенија.

PackRight центри

Со цел да размислуваме како нашите клиенти, ние работиме заедно со Вас, во нашите PackRight центри, за да ги развиени идеите за амбалажа - давајќи вредност низ целиот Ваш синџир на снабдување. 47% од испитаниците на нашето истражување планираат да го оптимизираат своето пакување оваа година. Значи, без разлика дали целта е да се справите со сложеноста, ефикасноста, намалувањето на отпадот и одржливоста, ние ќе дизајнираме, тестираме и произведуваме решенија за циркуларно пакување кои ги поддржуваат Вашите цели.