DS Smith вградува метрика на циркуларен дизајн на сите локации за пакување

Глобалната компанија за пакување сега може да го мери влијанието врз животната средина на сите нејзини решенија за дизајн.

DS Smith ја вгради својата пионерска Метрика Циркуларен за Дизајн на сите нејзини локации за пакување, за да ја поддржи транзицијата кон кружна економија и да им помогне на клиентите да ги постигнат своите цели за одржливост, објави компанијата денес.

Прво во индустријата, глобалната компанија за пакување сега може да ги измери и квантифицира перформансите на одржливоста на секој нејзин дизајн на пакување преку осум клучни различни индикатори: јаглероден отпечаток, дизајн за повторна употреба, оптимизиран синџир на снабдување, дали може да се рециклира, безбедна за планетата, искористување материјали, обновливи извори и рециклирана содржина.

DS Smith е единствениот производител на амбалажа што ја нуди оваа уникатна алатка која им овозможува на своите клиенти во широк опсег на сектори како што се FMCG, индустриски, малопродажни и е-трговија јасен преглед на перформансите на циклусот на кружноста на нивните дизајни на пакување.

Бидејќи повеќе од 80% од влијанието на производот врз животната средина е направено во фазата на дизајнирање, податоците од Метриката за кружен дизајн им овозможуваат на брендовите и трговците на мало да споредуваат различни дизајнерски решенија, помагајќи им да го намалат отпадот и загадувањето и да ги задржат материјалите и производите во употреба подолго време.

Chris Else, Раководител на дизајн, дивизија амбалажа во DS Smith, рече: “Дизајнот е еден од суштинските елементи на кружната економија и нашите уникатни метрики за кружен дизајн имаа клучна улога во процесот на соработка со нашите клиенти.  

Со користењето на овие метрики, нашите клиенти можат лесно да споредуваат различни решенија за дизајн и да ја оценат нивната циркуларност за да можат да ги користат производите што најдобро се вклопуваат во нивните цели за одржливост.

“Горди сме што ги подржуваме нашите клиенти во нивната транзиција кон циркуларната економија за да создадеме подобра и поодржлива иднина за генерациите што доаѓаат”.

Воведувањето на метриката за кружен дизајн следи по лансирањето на принципите за кружен дизајн минатата година, кои беа развиени во соработка со фондацијата Ellen MacArthur. Сите 700 дизајнери на DS Smith се обучени за тоа како да ги применуваат принципите за дизајнирање на решенија кои се во согласност со циркуларната економија. 

Кружната економија е во срцето на стратегијата “Сега и во иднина” фокусирајќи се на затварањето на јазот преку подобар дизајн, заштита на природните ресурси со искористување на максимумот на секое влакно преку кружни решенија и опремување на луѓето да ја водат транзицијата кон кружната економија. До 2023 година DS Smith ќе произведува 100%  амбалажа што ќе може да се користи повторно или да се рециклира, а целта е до 2030 сите амбалажи да бидат ре - употребливи или да се рециклираат.