Метрика на Циркуларниот дизајн

Најсовремената алатка за мерење на одржливоста на вашата амбалажа

После претставувањето на нашите принципи на Циркуларен дизајн, развивме и метрика за Циркуларниот дизајн на амбалажата. Со оваа пионерска алатка можеме да ги оцениме и споредиме Циркуларните дизајни на различните амбалажни решенија, користејќи 8 различни показатели.

Метриката на Циркуларниот дизајн, која е прва во оваа индустрија, ни дава јасна слика за перформансите на одржливост на дизајнот на амбалажата и ни посочува каде треба да го насочиме вниманието.

Погледнете го ова видео во кое е објаснета нашата метрика за Циркуларен дизајн и како ја користиме истата се со цел да дизајнираме амбалажа која е погодна за Циркуларната економија.

Водич низ метриката на Циркуларниот дизајн

Преземете го овој информативен водич за сеопфатно обајснување на метриките на Циркуларниот дизајн, како и предностите и дел од примери од пракса.

booklet.jpg

Преземете го водичот

Што значи ова за вас?

Метриката за циркуларен дизајн ќе ви овозможи да ги подобрите перформансите на одржливоста на пакувањето преку:

  • Намалување на отпадот и загадувањето
  • Чување на материјалите и производите во употреба подолго
  • Регенерирање на природни системи.

Нема потреба за компромиси во поглед на:

  • Заштита на вашите производи
  • Поефикасен синџир на снабдување
  • Подобрување на еколошките перформанси
  • Подобро корисничко искуство

Со разбирање на вашиот бизнис и вашиот синџир на снабдување, можеме да дизајнираме амбалажни решенија  целосно ги задоволуваат вашите потреби.