Global map showing how DS Smith works in partnership with packaging users across the globe

Накратко за пакувањето

Работиме во партнерство со нашите клиенти низ целиот свет за постојано развивање на иновации со цел нивните производи да остварат подобри резултати со помалку средства.

Supply Cycle стратези

Ние не помагаме само во утврдувањето на решенијата за пакување со цел да се постигне повисока продажба, туку истовремено овозможуваме пониски трошоци и управување со ризици што води кон подобрување на успешноста на нашите клиенти. 

Деталната низа на производи на DS Smith вклучува пакувања за малопродажба и пакувања подготвени за рафтови, кутии за превоз, кутии за потрошувачки производи, брановидни кутии печатени за подароци и амбалажи за изложување на продажно место, како и за цврсти индустриски производи

Нашата понуда  ја дополнуваме со консултантски услуги за ревизија на supply chain, креативен дизајн, избирање операции (KAYPAL®) и понуда на локални услуги кои се блиски на нашите клиенти.

Национална мрежа

Нашата национална мрежа на производни погони опслужува илјадници клиенти со годишно производство од над 10 милијарди кутии. Како резултат на комбинираните активности на деловните единици на DS Smith, претставуваме водечка сила во рециклирање на амбалажа со одлични карактеристики, во која се вклучени:

  • 21,000  вработени
  • 30 земји
  • 196 производни погони
  • 24  Impact и PackRight центри
  • 3,6 милиони тони брановидна амбалажа годишно