DS Smith's sustainability principles and approach to corporate responsibility

Одржливост

Во DS Smith сме посветени на водење бизнис на одговорен и одржлив начин, а тоа е потврда за нашиот пристап кон корпоративна одговорност.

Корпоративна одговорност

Нашиот пристап ги опфаќа:

  • Безбедност и здравје
  • Животна средина
  • Нашите вработени
  • Нашите заедници.

Во DS Smith редовно разгледуваме прашања од областа на корпоративната одговорност како дел од нашата стандардна работна пракса. Овој процес ни овозможува да воспоставиме ефикасни политики и системи за управување со ризици поврзани со нашата репутација.

Одговорност за одржливост

Нашиот деловен модел е изграден на одржливост – со обезбедување на најмодерна амбалажа приспособена на клиентот која може целосно да се рециклира. На пример, нашите пластични производи, како што е пластичната ќеса за течности во кутија, исто така нуди еколошки придобивки во споредба со алтернативните материјали.

Corrugated Cardboard as sustainable packaging solution