Редефинирање на амбалажата за светот кој се менува

РЕВИЗИЈА НА ОДРЖЛИВОСТА НА DS SMITH ЗА 2018

Редефинирање на амбалажата за светот кој се менува

Во DS Smith создаваме и испорачуваме иновативни и одржливи решенија за амбалажа, земајки го во предвид целосниот синџир на снабдување. Ваквите решенија го придвижуваат растот на одржливоста – на нашите клиенти и консументи, нашите луѓе, бизниси и акционери и, најважно, на нашата животна средина .

Ревизијата за нашата одржливост во 2018

Нашата понуда

Ние им помагаме на нашите клиенти да постигнат

Амбалажа во фокусот

Новости