job at ds smith

Кариера

Ние се обидуваме не само да привлечеме, туку и да ги задржиме талентираните и амбициозни ентузијасти за пакување, посветени на олеснување на товарот за нашите клиенти.

Со тим од над 22.000 ентузијасти за амбалажи низ целиот свет, нашата цел е нашите вработени да се чувствуваат ценети и да го прифатат тоа што ние како бизнис имаме за цел да го оствариме. Силно ја поддржуваме важноста на внатрешната култура која се фокусира на амбиција и отчетност.

Ги поттикнуваме вработените да ги прифатат нашите пет основни вредности: да се грижливи, да прифаќаат предизвици, да се доверливи, одговорни и истрајни. Овие основни вредности нè водат при донесувањето одлуки и ги обликуваат политиките и праксите на компанијата. Ова ни овозможува успешно да ги оствариме нашите стратешки цели и да ги задоволиме потребите на сите наши заинтересирани страни.