Електронско работење и дистрибуција

Во последниве неколку години значително се зголеми опсегот на производи што може да се купат преку интернет.

Електронско работење и дистрибуција

Во последниве неколку години значително се зголеми опсегот на производи што може да се купат преку интернет.

Според тоа, трговците на интернет постојано бараат нови и полесни начини да им излезат во пресрет на желбите на нивните потрошувачи на интернет. Од големо значење е решенијата за пакување во овој сегмент да се приспособат на производот и да се оптимизираат за брза испорака со што ќе се постигне непрекинат циклус на набавка.

Со нашиот асортиман на стандардна амбалажа можеме брзо да реагираме на потребите во овој сегмент.