Храна и пијалоци

Во денешно време, тоа што го пиете и јадете кажува за тоа каква личност сте. Сите производи имаат свои вредности.

Прочитајте повеќе

Производи за широка потрошувачка

Амбалажата за широка потрошувачка претставува разновидна и креативна индустрија и е многу значајна за додавање на вредност.

Прочитајте повеќе

Индустриска амбалажа

Специјализиравме за  амбалажа за голем број индустрии, од прехранбена и автомобилска индустрија до гломазни хемикалии.

Прочитајте повеќе

Електронско работење и дистрибуција

Во последниве неколку години значително се зголеми опсегот на производи што може да се купат преку интернет.

Прочитајте повеќе
  • Производи за широка потрошувачка
  • Индустриска амбалажа
  • Електронско работење и дистрибуција

Пазари

Откријте ја нашата стручност.

Пакуваме производи за различни сегменти и се грижиме нашите решенија да бидат според очекувањата на вашите клиенти.

Прикажаните примерите се дел од нашата понуда. Се надеваме дека ќе бидат извор на инспирација за откривање нови можности за пакување.