industrial-readyforuse3.jpg

Подготвени за користење

Нашите секундарни гломазни решенија што се подготвени за користење може да се изработат според вашите конкретни барања и на тој начин да го оптимизираат целиот циклус на набавки и да доведат до значителни заштеди.

Нашите кутии што се подготвени за користење се соодветни за редење едни врз други за превоз низ целиот свет и за компоненти и помали примарни пакети или за едноставно товарање и растоварување на мали пакети во рамките на една голема палета за кутии.

Тие сè уште се доставуваат „легнати“ по 50 на палета, така што сè уште добивате 90% заштеда на простор пред полнење, а за неколку секунди се подготвени за користење со едноставно туркање на страните од кутиите заедно.

industrial pacakging ready for useКутиите за палети подготвени за користење и средните групни контејнери (IBC) овозможуваат исплатлива опција за пакување како алтернатива за разделување на производите во неколку помали кутии, што овозможуваат заштеда во работна сила и транспорт.

Кога се користи заедно со нашите картонски палети KAYPAL®  целиот контејнер може да се употреби повторно или целосно да се рециклира.