industrial packaging octabin

Осумаголна палетна кутија

Нашите осумаголни гломазни контејнери нудат исплатлива опција за амбалажа како алтернатива за испорака на вашите производи во вреќи или помали контејнери.

Нашите гломазни контејнери овозможуваат заштеда во работна рака и транспорт на задоволство на вашите потрошувачи. Тие ќе го ценат и лесниот пристап до вашите производи и помалото количество амбалажа што треба да се рециклира.

Нашите осумаголни палетни кутии се направени за користење во земјата и во странство и може да се направат за да оговараат на сите стандардни големини на хемиски палети и во секоја друга големина што ви е потребна. Осумаголните палетни кутии може да се произведат и да се печати на нив според вашите конкретни потреби за да го претстават вашиот професионален имиџ, да го оптимизираат целиот циклус на набавки и да овозможат постигнување големи заштеди.

Industrial packaging octabin