Затворање на циклусот преку подобар дизајн

До 2030 година имаме за цел да го оптимизираме секое влакно за секој синџир на снабдување

Одржувањето на материјалите во употреба што е можно подолго е клучен поттикнувач на циркуларната економија. Затворањето на циклусот е нашиот фокус на дизајнирање на нашите производи за повторно користење и рециклирање.

Сега... 

До 2023 година ќе произведуваме пакување што може 100%  да се рециклира или повторно да се употребува

Како?

  • Обука на сите наши дизајнери за принципите за циркуларен дизајн
  • Рециклирањето ќе биде задолжително при развивањето на нови производи
  • Следење и препознавање на напредокот преку внатрешни индикатори

Следно...

До 2030 година имаме за цел пакувањето кое го произведуваме целосно да се рециклира или повторно да се користи.

Како?

  • Низводно мапирање и целосна следливост на секое пакување кое ние го произведуваме
  • Воспоставени универзални стандарди за терминот „рециклирачки“
  • Преку заземање активна улога во влијанието/обликувањето на инфраструктурата за рециклирање во пазарите каде што е помалку развиена.

Студија на случај - Модел со затворен циклус за целосна ревизија за компанијата Laithwaites

Винарија Laithwaite
Винарија Laithwaite

Винарија Laithwaite е дестинација бр.1 во Обединетото Кралство за купување вино преку интернет и беше еден од нашите први клиенти на кои му беше доделен сертификат за затворен циклус. Заедно, демонстриравме целосна ревизија и следење на модел на затворен циклус за нивниот картон кој пристигнува до нивниот дистрибутивен центар. Ги развивме вистинските стратегии за да можеме да го затвориме циклусот на над 1.000 тони картонска амбалажа, осигурувајќи се дека материјалите се чуваат во циклусот на снабдување што е можно подолго и дека ќе се добие максималната вредност. Освен што ја отстрануваме пластиката, нашата редизајнирана амбалажа понуди заштита од сите потреси и удари на мрежата за испорака со курир.

Како ја применуваме нашата цел

Заеднички иновации

Се справуваме со големи предизвици во целост, а не само со еден дел од нив, се со цел да најдеме одговори кои инаку би биле недостапни. Од дизајн до производство и снабдување до рециклирање, на нашите клиенти им нудиме решение кое е одржливо за сите делови од нивното работење.

Развивање на правилни стратегии

Нашите експерти работат заедно со клиентите за да ги разберат нивните потреби. Заедно наоѓаме начини да помогнеме во искористувањето на денешните можности за што поуспешно доставување производите.