Заштита на природните ресури

Ќе продолжиме да се грижиме за шумите и биодиверзитетот

Ќе користиме што е можно помалку природни ресурси, користејќи иновации и дизајн за да испорачаме повеќе на клиентите користејќи помалку.

Сега... 

До 2025 година ќе ја оптимизираме употребата на хартиени влакна за секој синџир на снабдување индивидуално кај 100% од нашите амбалажни решенија.

Како?

  • Ќе ги оптимизираме нашите дизајни на пакување преку нашата водечка програма за перформанси за пакување (PACE)
  • Анализа на информациите и синџирите на снабдување на клиентите, се со цел да се оптимизира животниот циклус на кутиите
  • Земање во предвид на барањата за оптимизација на хартиените влакна при развојот на нов производ

Следно...

До 2030 година целиме да го оптимизираме секое хартиено влакно од секој синџир на снабдување

Како?

  • Работејќи со клиентите за точно определување на потребните перформанси
  • Развоја на иновативни алатки за разбирање на синџирите и сегментите на снабдување на клиентите
  • Оптимизација на хартиените влакна за сите дизјани на пакување од индивидуални синџири на снабдување

Студија на случај - Ние ги заштитуваме глобалните шуми

Ние ги заштитуваме глобалните шуми
Ние ги заштитуваме глобалните шуми

Светот би останал без рециклирани влакна за 6-18 месеци без влез на нови хартиени влакна. Посветени сме да користиме само 100% рециклирани или хартии со сертификат за нивното потекло и да обезбедиме сите од нашите локации да ги поседуваат истите сертификати . Ние управуваме со сите 14.000 хектари шуми што ги поседуваме и одговорно сме посветени на постигнување сертификат за одржливо управување со шумите до 2021 година. Го подржамвме нашиот најголем снабдувач да се вклучи во прашањата на шумите и биодиверзитетот и истовремено обезбедувајќи едукација за шумарство и останата поддршка на сопствениците на земјишта. Ќе продолжиме со забрана на сите хартиени влакна од сите 12 земји со висок ризик. 

Како ја применуваме нашата цел

Поставување на одржливоста во центарот

Можеме да направиме, користиме, собираме и рециклираме картонска амбалажа во рок од 14 дена. Ние сме амбициозни во користењето на иновациите за да се справиме со некои од најсложените предизвици за одржливост во светот.

Развој на вистинските стратегии

Нашите експерти тесно соработуваат со клиентите за да ги разберат нивните потреби. Заедно наоѓаме начини да помогнеме во искористувањето на денешните можности за моќно доставување производи.