cardboard-pallet-solution.jpg

Дали управувањето со вашите палети чини премногу?

Одберете го KAYPAL®MR!

KAYPAL®MR претставува решение за групирање картонски палети, наменето само за повеќеслојни операции на одбирање и посветено на физичките операции од синџирот на снабдување со FMCG: работејќи во континуиран циклус, KAYPAL®MR ги поврзува складиштата на FMCG со малопродажните дистрибутивни центри.

KAYPAL®MR е заеднички модел во којшто сите засегнати страни ги уживаат придобивките од подобрената одржливост, повисоката видливост и јасното намалување на трошоците.