floor standing display

Подни и слободностоечки штандови

Нашите подни штандови се дизајнирани да ги истакнат местата за купување и да ви помогнат да управувате со промотивните кампањи.

Подните штандови се составени од основа и фиока со стока, кои се добавуваат претходно составени или наполнети со стока на самото место. Предната плоча овозможува цврста дополнителна платформа за комуникација.

Нашите истражувачки центри имаат блиска соработка со одделенијата за маркетинг за да развијат иновативни дизајни и да гарантираат максимално влијание на рафтот.

Во зависност од вашите потреби, може да интегрираме картонска палета KAYPAL® за да создадеме решение за целосно рециклирање. Исто така, може да понудиме автоматизирани штандови кои лесно може да ги постават маркетиншките тимови.

floor display fresh products