easy ads and outdoor media

Надворешни медиуми и рекламна платформа Easyad

Надворешното рекламирање е евтино и има ефект, бидејќи претставува одлична вредност за парите и токму затоа ние во DS Smith ја создадовме „Easyad“.

Ефикасноста на надворешното рекламирање делумно се должи и на неизбежната изложеност на јавноста. Можностите за надворешно рекламирање се огромни, од големи билборди и рекламни натписи на патиштата до автобуси, возови и станици.

Easyad е едноставен и целосен систем за рекламирање на билборди, возила и столбови. Постерите се изработуваат од брановидни картони што се монтираат на систем од рамка без лепење. Тие се отпорни на вода и ветар, лесно се заменуваат и овозможуваат чистење под притисок. Како и со сите брановидни картони, материјалот може да се рециклира.

Outdoor media