Материјал за амортизација - SizzlePak®

Нашето решение Sizzlepak претставува специјален материјал што служи како полнеж направен од хартија и свиткан во форма на цик-цак и пресечен на тенки ленти.

SizzlePak® се доставува подготвен за употреба и може да се користи директно од контејнер, без фрлање материјал и без губење време. SizzlePak® се испорачува во многу компактна форма. Тој е компримиран во контејнер уште во текот на производството и си ја враќа првобитната форма кога ќе се извади.

Бројни предности на Sizzlepak 

  • Речиси без прашина
  • 100% биоразградлив
  • Еколошки
  • Овозможува ефикасна заштита
  • Чист и лесен за работа
  • Доаѓа во економска амбалажа

Бои на Sizzlepak

SizzlePak® го има во дваесет различни бои. На барање може да се испорача и во други бои.

Примена на Sizzlepak

Постојат бројни примени на SizzlePak®. SizzlePak® е одличен абалажен концепт за деловни подароци, играчки, порцелан, Божиќна кошница и други производи за да се создаде стилска презентација.