corrugatedpallets-kaypal.jpg

Брановидни картонски палети

Нашите брановидни картонски палети се дизајнирани за широк опсег на примена и овозможуваат почиста, поеколошка, поевтина и полесна алтернатива за традиционалните дрвени и пластични палети.

Нашите картонски палети KAYPAL® се економични, еколошки и ергономски што се однесува до оптимизирање на циклусот на набавка, а ги задоволуваат и барањата на околината. Развивме широк опсег на палети кои се специјално наменети за извоз, извршување, бази за место за купување и за индустриска употреба.

Поради процесот на изработка на картонски плочи до монтажа на палети, ние имаме целосна контрола врз производствениот процес со што се добиваат висококвалитетни производи и поголема реактивност.

Брановидната картонска палета е докажано лесна за работење, целосно се рециклира и овозможува идеална можност за брендот.

Други придобивки се следниве:

  • Идеална за прехранбената и фармацевстката индустрија ако е проблем контаминацијата
  • Може да се пренесува авионски затоа што тежината на е пресуден фактор
  • Идеална за извоз кога се ограничени дрвените палети
  • Особено е погодна за пренесување кога палетата ќе биде составен дел од производствената линија
  • Користените палети може да се продаваат како отпаден картон
  • Вметнување листови – за да се намали тежината, горивото и јаглеродот на разделени испораки.