inserts-cushioning.jpg

Влошки и амортизација

Заштитата на електронските производи е подеднакво важна и однатре и однадвор. Токму затоа располагаме со широк опсег на материјали со различни својства од кои избираме за да ги поставиме заедно со најдобрите влошки и разделници.

Еден особено флексибилен материјал е пењата; се користи генеричкиот назив за да упати на суровините, како што се експандиран полистирен (EPS), експандиран полиетилен (EPE) и експандиран полипропилен (EPP). Тие се инјектираат како зрна во калапи, а потоа се загреваат со пареа која предизвикува ширење и стврднување во конечен облик.

Добиените облици на пења во калап ги заштитуваат и ги амортизираат кршливите производи подобро скоро од сите внатрешни облоги или материјали за чување на производот достапни денес.

Со комбинирање на различни материјали, EPS, EPE и EPP, можеме да добиеме и нови материјали со уште подобра функционалност.

Една поеколошка можност може да биде Пулпа во калап, која е направена од 100% рециклирани весници и брановиден картон, лиена во амбалажа која може да го заштити производот во внатрешноста на пакетот.

Хартиената пења е направена од компиров скроб со адитив од целулозни влакна. Се произведува во процес на еднократно инјектирање на калапот. Може да се користи со многу различни бои и дизајни, а може да биде и гравирана.