industrial packaging for liquids

Хибрид

Нашиот иновативен Hybrid³ е еднократно решение за испорака на големи количества течност наменет за извоз на пазарите низ светот.

Hybrid³ е соодветен и за циклусите на набавки каде што враќањето на повратната амбалажа е скапо или невозможно и бара детално менаџирање.

Hybrid³ е разновиден и ќе помогне во намалувањето на трошоците во повеќе аспекти од циклусот на набавки и безбедно ќе ги достави вашите производи до вашите потрошувачи. Предностите се едноставни и може да доведат до значителна заштеда во трошоците за управување во споредба со традиционалните методи на пакување.

Hybrid³ нуди до 100% истоварување на производот и е направен за да обезбеди компатибилност за сите начини на транспорт, сите примени за полнење и празнење, во асептичка и несептичка средина. Интелигентниот дизајн овозможува зголемена искористеност на контејнер за испорака до 20% што може да понуди големи заштеди при извоз во големи количества.