consumer pacakging

Кутии на преклоп

Во DS Smith, нашето одделение за потрошувачка амбалажа дизајнира и произведува стандардни или промотивни кутии што помагаат за промоција и унапредување на вашите брендови.

Ќе ви помогнеме да ги пласирате вашите производи или во промотивните кампањи со најкомплетната палета материјали, техники на печатење и завршни техники на пазарот.