Амбалажа со електростатско празнење

Амбалажата со електростатско празнење (ESD) е од суштинско значење за безбеден транспорт и складирање на повеќето електронски производи.

Таа е посебно дизајнирана да не го испушта статичкиот електрицитет со што се овозможува целокупност на производите во пакувањето. Статичкиот електрицитет може да биде предизвикан од многу фактори, вклучувајќи други уреди, триење, па дури и климатските услови.

Исто така, ESD-амбалажата претставува оптимално решение кај електрониката: интегрираните струјни кола се изработуваат од полуспроводливи материјали, како што се силикон и изолациони материјали, коишто може да се оштетат ако се изложат на висок напон. Производителите и корисниците на интегрираните струјни кола мора да внимаваат и да користат амбалажа од вистински материјали, но и добри техники за печатење за да се избегне овој проблем.