e-commerce-packaging.jpg

Електронска малопродажба и електронска трговија

Брзиот раст на електронската малопродажба создаде нови барања за брановидна амбалажа, вклучувајќи ја и потребата за промовирање, заштита и овозможување ефикасна дистрибуција во секоја фаза.

Нашите иновативни решенија задоволуваат многу од следниве барања:

  • спречуваат оштетување, без оглед на ригорозните и сложени канали за набавка
  • внимателно ги држат на своето место дури и нежните производи, како што се растенијата или стакларијата, сè додека не пристигнат во беспрекорна состојба кај потрошувачот
  • ги оптимизираат брзината и продуктивноста во халата за пакување
  • ги чуваат производите од расипување и кражба
  • ги спојуваат искуството и очекувањата секогаш кога потрошувачот ќе го прими или отвори пакетотli>
  • за оваа цел може да се применат многу техники за печатење, изглед или презентација
  • овозможуваат згоден систем за враќање во истата амбалажа, во повторно запечатена амбалажа, без оштетување или нарушување.

Нашите технички и дизајнерски специјалисти им даваат поддршка на клиентите и на нивните проектни тимови во сите аспекти од електронската малопродажба и исполнувањето на барањата, од пакување и дистрибуција до рекламирање и искуство на купувачите.