ppacakging for distribution and mail order

Дистрибуција

Брановидната амбалажа и понатаму е една од најисплатливите форми на амбалажа во секторот за дистрибуција и поштенски порачки.

Освен тоа, новите технологии и дизајни во секторот на пакување сè повеќе ги поместуваат границите на можностите во овој сектор.

На пример, вметнатата радиофреквентна идентификација во брановидната амбалажа овозможува следење и, што е многу важно, спречува фалсификување. Исто така, новите методи за производство на амбалажа им помагаат на клиентите да овозможт безбедни и практични методи за поштенско испраќање на стоката.