retail and shelf ready corrugated packaging solutions

Готови опаковки за продажба на дребно и готови за рафта опаковки от велпапе

Тенденциите при готовите опаковки от велпапе за продажба на дребно (RRP) и готовите за рафта опаковки (SRP) непрекъснато се променят.

Идеални готови опаковки от DS Smith за продажба на дребно и готови за рафта опаковки

Ключовата концепция е да се "мисли в обратна посока – от рафта към производството". Вече е възможно да се изчисли идеалният размер на опаковката за определен вид и количество продукт, за да може тя да отговаря точно на размера на рафта, интензивността на продажбите и попълването.

Съвременните маркетолози виждат голяма възможност в интегрирането на готовите за рафта опаковки (SRP) и готовите опаковки за продажба на дребно (RRP) в промоционалния микс. Това ще позволи да се генерират повече продажби в магазините и търговските обекти. Все по-често работим съвместно с маркетолози, които ни помагат да постигнем целенасочен успех с купувачите както при позиционирането на марката и визуалното открояване в категорията, така и при промоциите.

Retail and shelf Ready Packaging easy to open and to shelf

Готовите за рафта и продажба на дребно опаковки стимулират продажбите и засилват оборотността на потребителските стоки

Готовите за продажба на дребно и рафта опаковки могат да увеличат рентабилността от завода-производител до магазина, като допринасят за по-ниски разходи във веригата на снабдяване, по-голяма достъпност на продуктите и ефективно попълване. Същевременно те подпомагат по-добрия външен вид и усещането за продукта или марката.

Предимства на готовите за рафта и продажба на дребно опаковки

С добър дизайн на готовите решения за опаковане могат да се постигнат следните предимства в магазина:

 • По-големи наличности и по-голямо разнообразие по рафтовете
 • По-бързо попълване в магазина
 • По-добра достъпност
 • Комуникация с марката и предаване на рекламни послания
 • Успешно налагане на пазара на нови продукти
 • Добър мърчандайзинг
 • Добра видимост на продуктите и лесна навигация за пазаруващите

Добрите готови опаковки могат да спестят разходи и да намалят въглеродните емисии във веригата на снабдяване

 • Повече продукти в транспортирания палет и по-малко движения на палета
 • По-малко автомобили за доставка на пътя
 • По-ниски разходи за съхранение на празни опаковки и стоки, изчакващи изпращане
 • Без допълнителни компоненти за окомплектоване на тавите
 • По-ефективни процеси при ръчно и автоматизирано опаковане