Да се грижим за нашите служителите и общности

Нашите служители

Ние осъзнаваме, че можем да постигнем визията си да бъдем водещи Европейски стратези на опаковки с ангажирани и добре подкрепяни служители. Вярваме, че нашият опит в целия цикъл на доставките, зрелостта на нашия бизнес модел и особено нашият опит в предоставянето на затворен цикъл на рециклиране на редица големи и установени пазари означават, че сме уникално позиционирани да отговорим на нуждите на нарастващото население. Вярваме, че приносът, който можем да направим, си заслужава и че нашите усилия са най-добре насочени към проектиране, иновации и производство на най-доброто решение за опаковане за уникалните изисквания на всеки клиент. Ние осигуряваме директна заетост и препитание за около 26 000 души по целия свят и чрез нашите партньори, доставчици и клиенти влияем върху благосъстоянието на още по-голяма общност.

Ние се ангажираме да гарантираме, че нашите служители работят в безопасна, справедлива и продуктивна среда. Основаваме нашия подход и очакванията към нашите служители на нашите пет ценности на Ди Ес Смит. Нашите служители имат двойна роля. Чрез ежедневните си действия и поведение те са пазители на способността ни да изпълним обещанието си да бъдем най-устойчивите, иновативни и търговски успешни стратези на опаковки на всеки от нашите пазари. Но също така всеки един от тях е посланик на нашите ценности и тяхното взаимодействие с клиенти, доставчици и по-широката общност е също толкова важно, колкото и работата им в нашите фабрики и заводи.

 Научете повече за Нашите служители >

Нашите общности

Въпреки, че оказваме пряко влияние върху живота на приблизително 32 000 служители, мащабът на нашия бизнес и нашият съвместен подход означават, че сме в състояние да се справим с големите предизвикателства, пред които са изправени по-широките общности, в които работим, и в които живеят нашите служители. Като грижовен и отговорен бизнес, ние си партнираме с нашите местни общности. Подхранвани от предприемачески дух, нашите служители постоянно търсят решения. Знаем, че нашите служители ценят възможността да използват уменията си, за да върнат нещо обратно и да подкрепят бъдещето на тяхната местна среда. През предходните години ангажирането на обществото под формата на набиране на средства, доброволчество, благотворителна подкрепа и други дейности беше основно ръководено от заводите и служителите. Този подход е до голяма степен успешен: въпреки това, тъй като продължаваме да се развиваме, като бизнес, ние разбираме, колко е важно да бъдем по-стратегически в тази област.

Научете повече за Нашите общности >