Политики

В Ди Ес Смит сме въвели политики в целия си бизнес в подкрепа на нашата Стратегия за устойчиво развитие "За сега и за бъдещето", както и основни политики за спазване на принципите на доброто корпоративно управление.

Политики за устойчивост на ниво Група 

След като през 1993г. беше одобрена първата политика на Групата за околната среда, продължихме да развиваме подхода си, за да отговорим на нуждите на променящия се свят, в който работим. 

Пълният набор от политики можете да намерите по-долу:

Политики на групата

С разширяването на обхвата на устойчивото развитие отвъд околната среда до социални и управленски въпроси, ние направихме публично достояние редица политики в широкия спектър от теми, свързани с ESG. 

Те могат да бъдат намерени в раздела "Корпоративно управление" на нашите уебстраници за инвеститори и включват нашите: Политика за борба с подкупите и корупцията, Политика за многообразие и приобщаване на управителния съвет, Кодекс за поведение, Рамкова политика за съответствие, Политика за подаръци и гостоприемство, Данъчна политика на групата, Правна политика, Политика за съвременното робство и Speak Up! Политиката за информиране. 

Прилагане на нашите политики

Всички наши политики са на разположение на служителите и другите заинтересовани страни в Ди Ес Смит и се съобщават редовно, като в много случаи се изисква задължително обучение. Политиките ни се преразглеждат редовно и ние продължаваме да се ангажираме с редовен и открит диалог и повишаване на осведомеността на всички наши заинтересовани страни относно тяхното съдържание.