Център за Отчитане на Устойчивостта

Информирайте се постоянно с нашите най-нови доклади, изпълнение и данни за устойчивост.

Устойчивостта е в основата на нашия бизнес модел и е същината на нашата цел Преоткриване на Опаковките в един Променящ се Свят. Ние сме горди с нашата Стратегия  За Сега и За Бъдещето, която се фокусира върху затварянето на цикъла чрез по-добър дизайн, защита на природните ресурси, като се използва максимално всяко влакно, намаляване на отпадъците и замърсяването чрез кръгови решения и подготовка на служителите да ръководят прехода към кръгова икономика.

Като Преоткриваме Опаковките в един Променящ се Свят и ускоряваме прехода към кръгова икономика, ние се ангажираме да споделяме напредъка си с нашия пакет от доклади за устойчивост, които се актуализират ежегодно.