Сега и в бъдеще

Предприехме действия сега, за да поведем прехода към кръгова икономика с малко въглеродни емисии.

В Ди Ес Смит устойчивостта е неразделна част от нашия кръгов бизнес модел и можем да окажем най-голямо положително въздействие, като помогнем за създаването на една кръгова икономика с ниски въглеродни емисии. Това е процес, по който работим заедно с клиентите и служителите в продължение на повече от десетилетие.

Когато през 2020 г. стартирахме нашата Стратегия за устойчивост "Сега и в бъдеще", ние поставихме амбициозни краткосрочни и дългосрочни цели, които потвърдиха нашия ангажимент към кръговата икономика и нашата цел "Преоткриваме опаковките на по-високо ниво в един променящ се свят".

Нашата Стратегия за устойчивост  включва цели както за  "Сега", така и за  "В бъдеще", като се фокусира върху предизвикателствата пред устойчивостта, пред които сме изправени днес, както и върху тези, които ще окажат влияние върху бъдещите поколения. Това ни позволява да ръководим прехода към кръгова икономика с ниски въглеродни емисии.

Гордеем се с напредъка, който сме постигнали до момента в партньорство с нашите клиенти, доставчици и общности. На път сме да постигнем амбициозните си цели, а в някои случаи и по-рано от предвиденото.

Нашата стратегия за устойчивост "Сега и в бъдеще" - Днес предприемаме действия, за да поведем прехода към кръгова икономика с ниски въглеродни емисии.

 

Светът и това, което е необходимо, за да бъдеш лидер, се променят постоянно и нашата стратегия продължава да се развива.

Виждаме огромна възможност да приложим нови начини на мислене в нашите ключови области: Кръгова система, Въглеродни емисии, Хора и общности и Природа.

Сега и в бъдеще | Нашите приоритетни области