Как да адаптирате бизнеса си към кръговата икономика

Кръговата икономика е нов начин на управление, производство и създаване на стойност, който е от полза за бизнеса, обществото и околната среда.Сегашният начин на извличане на ресурси от земята за производството на продукти, за да бъдат изхвърлени отново, вече не е възможен. Но ако направим прехода към кръгова икономика, все още е възможно да забавим глобалното затопляне и да създадем по-устойчив свят за сега и за бъдещите поколения.

Защо е важно

Светът се променя. Хората стават все по-осъзнати за въздействието си върху околната среда, което впоследствие оказва голямо влияние върху решенията на потребителите за покупка.  Сега организациите повече от всякога трябва да адаптират своите бизнес модели, за да интегрират кръговите принципи във веригите на доставки. С помощта на тези принципи бизнесът може да извлече максимална стойност от продуктите, докато са в употреба, след което да възстанови и регенерира продуктите и материалите в края на всеки експлоатационен период.

Какво можете да направите във Вашия бизнес

Кръговата икономика носи не само ползи за околната среда, но и дълготрайни финансови предимства. От намаляване на производствените разходи до привличане и задържане на нови клиенти. Но светът няма да се превърне в кръгова икономика за една нощ. Трябва да се променяме стъпка по стъпка, бизнес по бизнес, поколение след поколение.

Съществува голямо разнообразие от инициативи в областта на кръговата икономика, които организациите могат да интегрират. Установихме, че макар системното мислене и сътрудничеството да са от ключово значение за ускоряване на прехода, всяка организация трябва да намери това, което работи най-добре за нейните специфични обстоятелства.

Кръговата икономика е нов начин на проектиране, производство и създаване на стойност, който е от полза за бизнеса, обществото и околната среда.
Кръговата икономика е нов начин на проектиране, производство и създаване на стойност, който е от полза за бизнеса, обществото и околната среда.

Въпреки това, за да започнете, ето шест големи и малки начина, по които можете да изиграете своята роля в прехода към кръгова икономика. За някои от тях можем да Ви помогнем изцяло

  • Запазете продуктите в употреба: Независимо дали проектирате нови изделия или опаковки, помислете за издръжливост, рециклируемост и повторна употреба, за да запазите компонентите и материалите в икономически оборот. 99% от нашите опаковки вече могат да се рециклират. До 2023г. те ще станат 100%

Как можем да помогнем: Миналата година си сътрудничихме с фондация "Елън Макартър", за да разработим набор от уникални принципи на кръговия дизайн, които бяха създадени, за да подпомогнат компаниите и нашите клиенти да разработят дизайн за повторна употреба и рециклиране в своите опаковки. 

  • Премахване на замърсяването и отпадъците: 8 милиона тона пластмаса попадат в нашите океани всяка година, поради което нуждата от екологично съобразени опаковки, производство и продукти в нашето общество никога не е била толкова значителна. Време е да промените мисленето си по отношение на материалите, да обмислите преминаването само към биологично разградими или да прегледате какви ресурси в рамките на Вашия бизнес могат да бъдат регенерирани за различна употреба

Как можем да помогнем: В Ди Ес Смит продължаваме да развиваме стратегията си за замяна на пластмасата, като същевременно продължаваме да идентифицираме трудни за рециклиране продукти и да намираме решения с нови устойчиви материали, които изключват отпадъците. Току-що помогнахме на WD40 да премахне над половин милион пластмасови изделия за еднократна употреба от отпадъчния поток.

  • Регенериране и възстановяване на природните системи: В природата няма отпадъци. Въпреки това всяка година светът изхвърля милиони тонове храна, която би могла да възстанови жизненоважните хранителни вещества в почвата, за да намалим употребата на вредни химикали
Регенериране и възстановяване на природните системи
Регенериране и възстановяване на природните системи

Как можем да помогнем:Независимо дали става дума за търговско решение за хранителни отпадъци, каквото създадохме за Tesco, или просто за кошче за хранителни отпадъци в кухнята на вашата компания, тези малки промени ще имат голямо значение. Можем да подкрепим Вашия бизнес, като предложим алтернативни екологични решения за опаковки, които ще намалят обема на търговските отпадъци

  • Намалете зависимостта си от изкопаемите горива: Ето няколко начина: сменете крушките си със светодиоди, преминете към доставчик на възобновяема енергия или включете повече електрически превозни средства във фирмения си автопарк.
  • Не изхвърляйте отпадъци на сметището: Разделяйте отпадъците си, за да намалите замърсяването, рециклирайте повече и постигнете по-голяма стойност от рециклирането. Вижте как можем да Ви помогнем за това, включително за трудни за рециклиране продукти като полистирол.
  • Предай нататък: До 2025г. ще обучим 100% от нашите служители по света на кръговата икономика и дори ще влезем в училищата с планове за уроци. Разкажете на служителите, клиентите и доставчиците си защо кръговата икономика е толкова важна и какво правите, за да я подкрепите

Правим промяната сега

Нашите дейности и производства вече са кръгови по своята същност. Рециклираме използваната хартия, превръщаме я в опаковка и след това събираме използваните опаковки от велпапе, за да започнем цикъла отново. Подобен процес  в нашите дейности отнема само 14 дни.

Вече оптимизираме опаковките си, заменяме проблемните пластмаси, намаляваме броя на камионите по пътищата и намаляваме въглеродните емисии във веригите на доставки. Освен това сме и най-големият рециклиращ производител в Европа, като всяка година обработваме близо 7 млн. тона хартия.

Работим с предприятия от всякакъв мащаб и във всички сектори, за да предоставяме кръгови решения - от собственици на водещи брандове за бързооборотни стоки, големи търговци на дребно и водещи промишлени компании до малки занаятчийски пивоварни. Ако все още не сме, лесно бихме могли да работим с Вас.

Пътят напред

Крайната цел на кръговата икономика трябва винаги да се има предвид; не само за успеха на сътрудничещите си организации, но и за околната среда като цяло. Присъединяването към кръговата икономика ще осигури много ползи не само за околната среда, но и за благосъстоянието на предприятията, обществото и икономиката.

В крайна сметка има един ключов факт, който трябва да се помни: необходимостта от устойчиви бизнес практики в голям и малък мащаб вече не е просто нужда, а необходимост за бъдещето на нашата околна среда.